LIÊN HỆ

Cơ sở Hà Nội:
CS1: Hoàng ngân – Lê Văn Lương – Hà Nội
CS2: 1 Cầu giấy , Hà Nội.
CS3: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
CS4 : Ký túc xá sinh viên Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
CS5 : 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
CS6 : 36 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
Cơ sở Thái Bình:
CS1: 525 Lý Bôn, Thái Bình.
CS2: Thôn Đông vinh,Vũ vinh,Vũ thư,Thái Bình.